Kontakt

Łukasz Giźlar
Prezes Zarządu

+48 660 468 569
l.gizlar@medfiz.pl

MEDFIZ Sp. z o.o
al. Armii Krajowej 220, Pawilon 1, Lokal 205
43-300 Bielsko-Biała