jest medycznym systemem informatycznym do gromadzenia, zarządzania i raportowania informacją o dawce promieniowania aplikowanej Pacjentom w trakcie badań obrazowych (Angio, CT, RTG, MG)

ZGODNIE Z NAJNOWSZYMI WYMOGAMI PRAWNYMI

Przeglądanie historii dawki oraz ilości ekspozycji, w rozbiciu na:

X-Dose posiada następujące funkcje: